Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Program GLOBE

Program_GLOBE2014 - NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE W RANKINGU PONAD 100 SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE

Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu uczestniczy w Programie GLOBE od 1998r.

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska.

W ramach Programu w 112 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20 000 szkół podstawowych i ponad podstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

W celu ułatwienia współpracy uczniów na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym biorących udział w Programie GLOBE utworzyło 6 odrębnych regionów:

Regionalne spotkania GLOBE i imprezy szkoleniowe, inicjatywy naukowe, jak również działania uczniów i kampanie promujące prace badawcze są inicjowane i wspierane przez kraje, które należą do danego regionu.

Każdy region ma swojego przedstawiciela w międzynarodowego komitecie doradczym - GLOBE International Advisory Committee (GIAC) oraz regionalne biuro, Regional Help Desk Office (RHDO), które zapewnia podstawowe wsparcia dla regionu. Regiony posiadają również ciała doradcze.

Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym, odpowiedzialnym za zarządzanie Programem, wspomaganie merytoryczne i organizacyjne oraz tworzenie warunków sprawnej jego realizacji i rozwoju w naszym kraju.

Zadania Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:

  1. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.
  2. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki.
  3. Propagowanie naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych.

W tym programie uczymy się :

prowadzenia obserwacji i wykonywania pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznych i gleby

prowadzenia dziennika naukowego i wymiany danych przez Internet z innymi grupami GLOBE

nabycia umiejętności robienia notatek naukowych (map, wykresów) m.in. za pomocą interaktywnych narzędzi

w sieci

współpracy z naukowcami i innymi uczniami

W Programie GLOBE obserwujemy, wykonujemy pomiary w zakresie

Niezbędne przyrządy stosowane przy pomiarach w zakresie meteorologii:

klatka_meteo

Nasza szkoła nadała 56392 raportów z zakresu meteorologii.

Niezbędne przyrządy stosowane przy pomiarach w zakresie hydrologii:

Jaz_Opatowicki

Zdjęcie przedstawia Jaz Opatowicki - miejsce poboru wody z rzeki Odry

Nasz szkoła nadała 22895 raportów z zakresu hydrologii.

Ogółem nasza szkoła nadała 111 083 raportów.

Zobacz także: