Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

ZS nr 19 - Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej

W ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” opracowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska 19.04.2010 r. nasza szkoła zdobyła certyfikat I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej - za całokształt działań proekologicznych prowadzonych w tym roku szkolnym.

certyfikat_Lokalnego_Centrum_Aktywnosci_Ekologicznej


Ubiegając się o certyfikat kierowaliśmy się metodą 7 kroków.

powołanie lokalnego komitetu / grupy roboczej

przeprowadzenie audytu ekologicznego

opracowanie kodeksu ekologicznego

opracowanie programu działań i jego wykonanie (realizacja projektu)

monitoring oddziaływania na środowisko (odcisk ekologiczny) oraz zajęcia dydaktyczne w

ramach programu nauczania

akcje informacyjne i współpraca z partnerami zewnętrznymi

audyt podsumowujący


Wybraliśmy i przedstawiliśmy 3 główne obszary naszej działalności:

1.Monitoring wybranych parametrów środowiskowych w ramach programu GLOBE.

2.Wszechstronna edukacja środowiskowa

3.Zdrowie, bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowotna


ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE EKOLOGII, który realizowaliśmy w roku szkolnym 2009/2010


WRZESIEŃ

1. Udział w konkursach ogłoszonych przez LOP (fotograficznym i „Na Najlepiej Pracujące Koło”)

2. Udział w konkursach Kampanii Niezapominajkowej „Rośliny lecznicze”

3. Ćwiczenia dla uczniów klas drugich biol-chem. w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego.

4. Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych zagadnienia tolerancji, wzajemnego poszanowania i bezpieczeństwa).

5. Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas pierwszych na temat: „Budowanie zespołu”


PAŹDZIERNIK

1. Udział reprezentacji szkoły w konkursie Wiedzy o Drapieżnikach Europy organizowanym przez ZOO, stowarzyszenie EAZA – kampania na rzecz drapieżników Europy

2. Udział w Sejmiku Ekologicznym

3. Etap szkolny Olimpiady Pierwszej Pomocy i Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS

4. Zajęcia na temat „Odpowiedzialność karna i prawna uczniów wobec współczesnych zagrożeń” dla klas I

5. Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas trzecich na temat sekt.


LISTOPAD

1. Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

2. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Klasa ze snów”

3. Przeprowadzenie lekcji z zakresu ekologii dla klas drugich biol-chem.

4. Drugi etap międzyszkolny Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS.

5. Zajęcia edukacyjne dla klas pierwszych na temat: „Zdrowotne konsekwencje palenia”.


GRUDZIEŃ

1. Organizacja akcji „Wigilia dla zwierząt”

2. Przeprowadzenie lekcji z zakresu ochrony środowiska dla klas drugich biol-chem.

3. Warsztaty dla klas trzecich na temat: „Zasady autoprezentacji na egzaminie maturalnym i rozmowie kwalifikacyjnej”.


STYCZEŃ

1. Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

2. Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Jeleniej Górze

3. Warsztaty ekologiczne dla klas II biol-chem

4. Warsztaty dla klas III na temat „Europejska konwencja osób niepełnosprawnych”.

5. Rozpoczęcie sportowych zajęć pozalekcyjnych: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, aerobic

6. Mistrzostwa szkoły w szachach


LUTY

1. Warsztaty na Uniwersytecie Przyrodniczym (II z serii „Studia w pigułce”)

2. Zawody sportowe w strefie wrocławskiej - narciarstwo klasyczne i snowboard

3. Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas drugich z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone przez terapeutę uzależnień.


MARZEC

1. Organizacja EkoDnia

2. Konkurs na Najlepszego Ekologa Szkoły

3. Pierwszy Dzień Wiosny - Pokazy talentów sportowych; mistrzostwa szkoły w aerobicu i na ergometrze

4. Dzień Otwarty Szkoły- wystawa małych zwierząt

5. Warsztaty dla klas trzecich „Stres pod kontrolą” prowadzone przez psychologa szkolnego


KWIECIEŃ, MAJ

1. Przeprowadzenie lekcji z zakresu ochrony środowiska dla klas trzecich biol-chem.

2. Dzień Ziemi – konkurs przyrodniczy „Topowa 10-tka” w ramach współpracy z ZOO

3. Zawody sportowe w strefie wrocławskiej w pływaniu

4. Zajęcia psychoedukacyjne w ramach programu „Korekta” (profilaktyka alkoholowa) dla klas drugich.

5. Udział w koncercie profilaktycznym „Wybierz życie” brytyjskiego artysty Gus’a Eyre

6. Zawody sportowe w strefie wrocławskiej w lekkiej atletyce


CZERWIEC

1. Wolontariat w ZOO- Dream-night- akcja dla dzieci niepełnosprawnych

2. Dzień Sportu

3. Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej.

Przez cały rok:

- prowadzenie badań atmosfery i wody, w ramach programu GLOBE

- zbiórka baterii

- punkt samobadania piersi (u pielęgniarki szkolnej)

- omawianie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa, tolerancji na lekcjach wychowawczych.

W przyszłym roku szkolnym będziemy się ubiegać o certyfikat II stopnia ZIELONA FLAGA.

Tematem głównym przyszłorocznych działań będą PRAWA ZWIERZĄT

Zobacz także: