Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Projekt Ekologia i poznawanie regionu Dolnego Śląska łączy pokolenia

Od 1. września 2013 do 20. grudnia 2013r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie ekologicznym: Ekologia i poznawanie regionu Dolnego Śląska łączy pokolenia realizowanym w ramach współpracy z Dolnośląskim Obywatelskim Uniwersytetem III Wieku. Projekt finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu odbywają się wykłady dotyczące ochrony przyrody, polityki ekologicznej Państwa i regionu, ochrony energii i pozyskiwania energii odnawialnej, gospodarki odpadami, oszczędzania wody i gospodarki wodnej obejmującej m.in. ochronę przeciwpowodziową oraz wyjazdy terenowe. Realizacja obejmuje 21 godzin wykładów i 5 wycieczek w teren. Poniżej przedstawiamy tematykę wykładów i wyjazdów

I. Wykłady :

1. Ochrona przyrody w Polsce i na Dolnym Śląsku – wykładowca: dr Paweł Sendecki

2. Charakterystyka przyrodnicza - dr Bernard Konca

3. Charakterystyka geologiczna i przyrodnicza obszaru Karkonoszy – prof. Michał Mierzejewski

4. Charakterystyka ekologiczna i kulturowa Podgórza Sudeckiego- prof. Andrzej Grodzicki

5. Charakterystyka Parku Narodowego Gór Stołowych – prof. Michał Mierzejewski

6. Bilans wodny Polski oraz sieć wodna kraju i Dolnego Śląska.

7. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Czystość wód a możliwości ich wykorzystania.

Podstawy ochrony przeciwpowodziowej. – wykładowca: dr inż. Ewa Rzewuska

8. Oszczędność energii w gospodarstwach domowych. Odnawialne źródła energii. Budownictwo pasywne – wykładowca: dr Aureliusz Miklaszewski

9. Gospodarka odpadami. Recycling jako metoda oszczędzania surowców w świetle wymogów Unii Europejskiej - dr inż. Józef Cebula,

10. Gospodarka leśna a polityka ekologiczna państwa polskiego – mgr inż. Jerzy Ślusarczyk

II Wyjazdy terenowe:

  1. Pogórze Sudeckie – trasa: Wrocław, Legnickie Pole, Świerzawa, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Wrocław
  2. Bank Genów Leśnych w Kostrzycy
  3. Zlewnia rzeki Nysy Kłodzkiej; zbiornik Otmuchów i Głębinów jako teren zasobów wodonośnych.

4. Oczyszczalnia ścieków miasta Wrocławia

  1. Sortownia odpadów – Gać koło Oławy

Koordynatorem projektu jest dr Ewa Rzewuska przewodnicząca zarządu Dolnośląskiego Obywatelskiego Uniwersytetu III Wieku, członek Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza- Obywatelski Dolny Śląsk.

Zobacz także: