Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Projekt Fizyka jest ciekawa

fizyka_jest_ciekawa

Projekt był realizowany w latach 2010-2012

W lutym 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu "Fizyka jest ciekawa". Celem projektu był rozwój umiejętności uczniów liceum ogólnokształcącego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Jego realizację umożliwiało wykorzystanie nowatorskiej pomocy edukacyjnej – Sonda.

Projekt "Fizyka jest ciekawa", współfinansowała Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie trwania projektu w każdą środę odbywały się zajęcia Koła Naukowego. Na zajęciach omawiano zagadnienia wykraczające poza program podstawy programowej zakresu podstawowego oraz pracowano na otrzymanych zestawach Sonda.

W ramach projektu nawiązano współpracę z uczelniami : Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Poznańską.

W murach naszej szkoły 12 maja 2010 roku gościliśmy pana profesora Pawła Rudawy, który poprowadził zajęcia na temat „ Jak astronomowie widzą Wszechświat”.

Natomiast 26 maja 2010 roku odbyliśmy zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajęcia prowadził dr Zygmunt Mazur, a tematem zajęć była „Natura i własność światła”.

Braliśmy udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim.

Zobacz także: