Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Projekt Mobilna i Przedsiębiorcza Młodzież

mobilna_iprzedsiebiorcza_mlodziez

Szkolenie w ramach projektu odbywa się w 4 modułach:

1.Młody Doradca Zawodowy
2.Młody Przedsiębiorca
3.Młody w Administracji
4.Młody Inwestor

Projekt rozpoczęliśmy w listopadzie 2011r. Uczestniczą w nim uczniowie klas drugich naszej szkoły.

Celem projektu jest:
-poprawa umiejętności uczniów i uczennic w zakresie wyboru dalszego kształcenia
-zdobycie przez uczniów i uczennice umiejętności planowania własnej ścieżki kariery
-zwiększenie dostępności informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy
-wzrost dostępności do kompetentnych służb doradztwa zawodowego
-zwiększenie możliwości dokonywania adekwatnych, satysfakcjonujących wyborów w zakresie rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia
-wzrost umiejętności i kompetencji kluczowych przydatnych w dalszej karierze zawodowej
-wzrost własnej przedsiębiorczości.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z wideokonferencji zorganizowanej jako podsumowanie testowania produktu w projekcie "Mobilna i przedsiębiorcza młodzież".

Zobacz także: