Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Projekt Nauka i technologia dla żywności

Informacje podstawowe:

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Okres realizacji:
01.07.2014 – 31.10.2015

Partnerstwo dwóch podmiotów:

Cel i zakres projektu:
Celem projektu jest podniesienie do 2015r. jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wypracowanie i wdrożenie w minimum 9 szkołach interdyscyplinarnych programów nauczania.

Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie projektu:

mgr Beata Kuszewska

mgr Jolanta Jaszczak

mgr Urszula Pacura

mgr Urszula Dziekan

Zespół uczniów:

IA

Aleksandra Błachnio

Justyna Maciejczyk

IB

Patrycja Czapor

Michał Czarny

Aleksandra Kałuzińska

Urszula Kawalec

Ewelina Ondycz

Weronika Skwarek

Roksana Wypart

Paulina Zaskórska

Nicola Czechowicz

2A

Olga Urban

Łukasz Oleśniewicz

Julianna Wieczorek

2SW

Konrad Jeżak

2B

Beata Chrapczyńska

Mateusz Bieganowski

Roksana Fortuniak

Natalia Mirek

Ada Owczarek

Natalia Tomal

Dagmara Wójcikowska

Wiktoria Świątek

PROJEKTY BADAWCZE:

1. CHEMICZNE I SPEKTROSKOPOWE METODY ANALIZY CHOLESTEROLU- ZWIĄZKU O DUŻYM ZNACZENIU BIOLOGICZNYM.

2. MIKROSKOP JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE DO OBSERWACJI DROBNOUSTROJÓW?

3. WODA

4.BAKTERIE I ICH ROLA W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

5.DWULICOWE GRZYBY,CZYLI DROŻDŻE I PLEŚNIE W ŻYWNOŚCI.

6. SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI JAKO NARZĘDZIE BADAŃ PRODUKTÓW BIOLOGICZNYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH.

7. SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI.

8. CZY WIEMY, CO MOŻE ZROBIĆ ŚWIATŁO?

OKRES REALIZACJI 01.09.2015r.- 30.06.2016r.

Zespół uczniów: klasa 1A-

Michał Rutkowski, Dominik Zawadzki, Urszula Pogłud, Julia Chwał, Maria Uryga, Hajdaniuk, Klaudia Ochędzan, Dominika Weber, Filip Gawroński, Mateusz Klucznik, Patrycja Kanecka, Michał Konefał, Natalia Szablewska, Sandra Ścisłowicz, Marwa Dahche, Barbara Buszewska, Kornelia Dubik, Sylwia Walkowska, Karolina Barczyk, Zuzanna Kowalczyk,Natalia Ciechańska

klasa 1S- Nicola Czechowicz, Ewa Motała, Aleksandra Grabowska.

1. SZKOLNY PROJEKT BADAWCZY:

"JEŚĆ ZDROWO, SMACZNIE I Z PRZYJEMNOŚCIĄ"

2."ZDROWIE I URODA UKRYTE W OWOCACH I WARZYWACH"

3. ZIELONE, CZERWONE, DLACZEGO?

4.CZY WIEM -CO PIJĘ?

ZAJĘCIA NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM 2015/16

  1. Zastosowanie różnych technik kulinarnych do sporządzania potraw mącznych-warsztaty
  2. Zasady żywienia młodzieży – współczesne pogląd-wykład
  3. Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych barwników w produktach spożywczych-ćwiczenia laboratoryjnene
  4. Wpływ jakości i formy surowca na jakość i wydajność potraw-warsztaty
  5. Oznaczenie wartości energetycznej produktów spożywczych metodą Rozentala- ćwiczenia laboratoryjne
  6. Trawienie i fizjologia – oznaczenie aktywności amylazy ślinowej- ćwiczenia laboratoryjne
  7. Rola przypraw w produkcji potraw.wykład
  8. Diety alternatywne- wykład

Zobacz także: